Deelnemersreglement

Stichting Scratch Muziekdagen Leiden
Deelnemersreglement 

Definities

- Scratch :

Stichting Scratch Muziekdagen, gevestigd te Leiden

- Website :

www.scratchleiden.nl

- Deelnemer :

de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld, die zijn bijdrage heeft betaald en zijn aanmelding niet heeft geannuleerd

- Scratchdag :

een door Scratch georganiseerd evenement

- Vriend :

de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld en die zijn vriendenbijdrage tijdig heeft betaald

- Groep :

een groep bestaat uit twintig of meer personen die collectief worden aangemeld

- Bezoeker :

de persoon die overdag met toestemming van de Scratch de repetitie bezoekt c.q. de persoon die in de avond het concert bezoekt

 

1. Aanmelden en plaatsing
a. Een Groep kan als zodanig worden geplaatst, waarbij een afwijkend deelnametarief kan worden overeengekomen.
b. Plaatsing van aanmeldingen geschiedt voor zangers in volgorde van binnenkomst. Voor orkestdeelnemers mede op basis van –veronderstelde- kwaliteit. Indien op een evenement [een stemsoort] blijkt te zijn overtekend, zal de aanmelder op de wachtlijst worden geplaatst. Van plaatsing na aanmelding of van plaatsing op de wachtlijst krijgt de aanmelder bericht.

2. Gedrag
a. Deelnemers dienen 15 minuten vóór aanvang van de Scratchdag aanwezig te zijn in de Pieterskerk.
b. Een Deelnemer/bezoeker dient de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
c. Een Deelnemer verklaart bij aanmelding het aanvullende informatieformulier en de veiligheidsinstructie te hebben gelezen. Het informatieformulier en de veiligheidsinstructie zijn te downloaden van de Website.
d. De bezoeker van de repetitie overdag dient deze op geen enkele wijze te verstoren door eigen gedrag of gedrag van kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de bezoeker.

3. Betaling
a. Deelnemers zijn bij plaatsing voor een Scratchdag de deelnemersbijdrage verschuldigd, alsmede de kosten van eventueel bestelde bladmuziek en/of oefen-CD. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige incasso-opdracht.
b. Aan elke deelnemer wordt een deelnamebewijs verstrekt. Kan iemand zijn deelnamebewijs niet tonen, dan is op de Scratchdag een kopie-deelnamebewijs te verkrijgen, tegen betaling van de deelnemersbijdrage. Indien de deelnemer nadien het originele deelnamebewijs instuurt, wordt de extra deelnemersbijdrage terugbetaald, onder inhouding van een bijdrage in de kosten van administratie van € 6,-.

4. Verzending
a. Scratch verzendt het deelnamebewijs en eventueel bestelde bladmuziek/oefencd binnen 3 weken na de op de deelnamebevestiging vermelde datum.
b. Indien het bestelde niet binnen 3 weken na de op de deelnamebevestiging vermelde datum door de deelnemer is ontvangen, dient de deelnemer contact op te nemen met Scratch via ons mailadres deelnemers@scratch.nu.
c. Na deze termijn van 3 weken gaat Scratch er vanuit dat alles in goede orde door de deelnemer is ontvangen. Indien de deelnemer na deze 3 weken een nieuw deelnamebewijs/bladmuziek/oefencd wil ontvangen, kan dat uitsluitend tegen betaling van de volledige prijs.
d. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens aan Scratch. Een foutieve opgave van het verzendadres is voor risico van de deelnemer.

5. Annulering
Indien na plaatsing de deelnemer zijn deelnamebewijs vóór 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname terugstuurt zal de deelnemersbijdrage worden teruggestort, onder inhouding van € 6,- administratiekosten. Geleverde bladmuziek en/of oefen-CD worden niet teruggenomen. Bij annulering na 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.

6. Orkestdeelname
Orkestdeelname staat open voor spelers met ruime [recente] orkestervaring. Partij-indeling geschiedt door de organisatie. Indien op de Scratchdag wijziging van de partij-indeling gewenst blijkt zal dat door de dirigent of concertmeester worden aangegeven.

7. Veiligheid
a. Aanwijzingen van de organisatie dienen steeds en stipt te worden opgevolgd. Op de plattegrond van de Pieterskerk, die ook op de Website staat, zijn de nooddeuren ingetekend.
b. In de Pieterskerk mag niet worden gerookt.
c. Op de tribunes mogen ALLEEN gesloten flesjes worden meegenomen.
d. Onder geen beding mogen deelnemers zich onder de tribunes begeven.
e. Zangers mogen alleen onder begeleiding van iemand van de scratch-organisatie zich op het orkestpodium begeven.

8. Aansprakelijkheid
Scratch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, als gevolg van deelname aan een Scratchdag.

9. Film en video-opnamen
Het is niet toegestaan geluid- en/of video-opnamen te maken. Door de organisatie kunnen opnamen worden gemaakt ten behoeve van een beeld- of geluidsverslag. Het kan zijn dat de organisatie van de opnamen een CD of DVD uitbrengt en ter verkoop aanbiedt aan deelnemers en bezoekers.

10. Berichtenverkeer
Uitnodiging tot deelname, aankondiging van een evenement of het versturen van een emailbericht met betrekking tot een evenement geschiedt uitsluitend naar een door de deelnemer opgegeven emailadres. Bij collectieve berichten zal de geadresseerde de mogelijkheid worden geboden zich af te melden voor verdere mailingen.

Ten slotte
Dit reglement kan gewijzigd worden. Een gewijzigd exemplaar zal op de Website gepubliceerd worden. Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Scratch Muziekdagen Leiden, op 3 september 2009 en laatstelijk gewijzigd vastgesteld op 28 september 2016.

 


Lees hier de nieuwsbrieven!
Scratch Muziekdagen Leiden: het grootste jaarlijkse scratchevenement van Europa
Scratch komt van de Engelse uitdrukking ‘to start from scratch’ ofwel ‘met niets beginnen’. En dat is precies wat dit evenement is: samen met zo’n 1000 andere muziekliefhebbers uit alle delen van het land op één dag een muziekstuk instuderen én ’s avonds uitvoeren voor publiek.

Onder leiding van een professionele koordirigent en solisten, bieden De Scratch Muziekdagen een podium aan zangers en muzikanten uit Nederland én Europa. Iedereen mag meedoen, of je nou heel goed bent of niet. Meedoen met de Scratch Muziekdagen, betekent ook een dag vol plezier, gezelligheid en ontmoetingen. We hebben elk jaar een uitgebreid programma, dus je kunt zelf kiezen uit verschillende muziekthema’s en data. Meerdere dagen meedoen kan natuurlijk ook, dus graag tot Scratch!